Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zastąpienie będzie stabilne.

Operand

Argument interfejs publiczny
Znane podklasy pośrednie

Interfejs realizowane przez operandy operacji TensorFlow.

Przykładowe zastosowania:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

Metody publiczne

streszczenie wyjściowa <T>
asOutput ()
Zwraca symboliczną uchwyt tensora.

Metody publiczne

public abstract wyjściowa <T> asOutput ()

Zwraca symboliczną uchwyt tensora.

Dane wejściowe do operacji TensorFlow są produktami innej operacji TensorFlow. Metoda ta jest stosowana do uzyskania symboliczny uchwyt, który stanowi obliczenie danych wejściowych.