OperationBuilder

interfejs publiczny OperationBuilder
Znane podklasy pośrednie

Konstruktor dla Operation s.

Na przykład poniższy skrypt używa konstruktora do utworzenia operacji, która jako wynik generuje stałą „3”:

// env is an ExecutionEnvironment, such as a Graph instance.
 try (Tensor c1 = Tensor.create(3.0f)) {
  env.opBuilder("Const", "MyConst")
    .setAttr("dtype", c1.dataType())
    .setAttr("value", c1)
    .build();
 }
 

Metody publiczne

abstrakcyjny program OperationBuilder
addControlInput (Kontrola operacji )
Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterującej.
abstrakcyjny program OperationBuilder
addInput ( Wyjście <?> wejście)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
addInputList ( wyjście[] <?> wejścia)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.
abstrakcyjna operacja
zbudować ()
Zbuduj Operation .
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensora <?>)
Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor[] <?>)
Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu [])
Ustaw wartości ciągu atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])
Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType[] )
Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)
Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość float[])
Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)
Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość długa [])
Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)
Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu [] )
Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)
Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość typu danych )
Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])
Ustaw wartości bajtów atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )
Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.
abstrakcyjny program OperationBuilder
setDevice (urządzenie typu String)
Ustaw urządzenie wymagane do obliczenia budowanej operacji.

Metody publiczne

public streszczenie OperationBuilder addControlInput (kontrola operacji )

Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterującej.

Wejście sterujące to operacja, która musi zostać wykonana przed uruchomieniem aktualnie budowanej operacji.

Na przykład operacja Assert może zostać dodana jako wejście sterujące dla tej operacji. Assert zachowuje się teraz jak warunek wstępny, który zawsze sprawdza się przed uruchomieniem operacji.

Parametry
kontrola operację, którą należy wykonać przed uruchomieniem tej operacji.
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder addInput ( wyjście <?> wejście)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
wejście Output powinny być danymi wejściowymi budowanej operacji.
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder addInputList (wejścia Output[] <?>)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
wejścia lista Output , które powinny być danymi wejściowymi budowanej operacji.
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie Kompilacja operacji ()

Zbuduj Operation .

W zależności od bieżącego środowiska wykonawczego zostanie również wykonana następująca akcja.

 • W trybie chętnym wynik operacji zostanie obliczony natychmiast.
 • W trybie wykresu operacja zostanie dodana jako węzeł do wykresu, który będzie wykonany później, podczas uruchamiania Session .

Po zwróceniu funkcji build() metoda OperationBuilder nie jest użyteczna.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensora <?>)

Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor[] <?>)

Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu [])

Ustaw wartości ciągu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])

Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType[] )

Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)

Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość float[])

Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)

Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość długa [])

Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)

Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu [] )

Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)

Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość typu danych )

Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])

Ustaw wartości bajtów atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public streszczenie OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )

Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

publiczne streszczenie OperationBuilder setDevice (urządzenie typu String)

Ustaw urządzenie wymagane do obliczenia budowanej operacji.

Parametry
urządzenie żądane urządzenie jako ciąg znaków
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.