Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

OperationBuilder

publiczny interfejs OperationBuilder
Znane podklasy pośrednie

Konstruktor Operation s.

Na przykład poniższy kod używa konstruktora do utworzenia operacji, która generuje stałą „3” jako wynik:

// env is an ExecutionEnvironment, such as a Graph instance.
 try (Tensor c1 = Tensor.create(3.0f)) {
  env.opBuilder("Const", "MyConst")
    .setAttr("dtype", c1.dataType())
    .setAttr("value", c1)
    .build();
 
 }

Metody publiczne

streszczenie OperationBuilder
addControlInput (kontrola operacji )
Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterującej.
streszczenie OperationBuilder
addInput ( wyjście <?> wejście)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
addInputList (dane wyjściowe [] <?> dane wejściowe)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.
streszczenie Operation
budować ()
Zbuduj Operation .
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość tensora <?>)
Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor [] <?>)
Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu [])
Ustaw wartości łańcuchowe atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])
Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType [] )
Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)
Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość float [])
Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)
Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość long [])
Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)
Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu [] )
Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)
Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setattr (String name, DataType wartość)
Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])
Ustaw wartości bajtowe atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )
Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.
streszczenie OperationBuilder
setDevice (urządzenie łańcuchowe)
Ustaw urządzenie wymagane do obliczania budowanej operacji.

Metody publiczne

public abstract OperationBuilder addControlInput (kontrola operacji )

Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterującej.

Wejście sterujące to operacja, która musi zostać wykonana przed uruchomieniem aktualnie budowanej operacji.

Na przykład operacja Assert może zostać dodana jako wejście sterujące dla tej operacji. Assert zachowuje się teraz jako warunek wstępny, który zawsze zweryfikuje się przed uruchomieniem operacji.

Parametry
kontrola operacja, którą należy wykonać przed uruchomieniem tej operacji.
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder addInput ( Output <?> input)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
Wejście Output powinno być wejściem budowanej operacji.
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder addInputList (dane wyjściowe [] <?>)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
wejścia lista Output mają być wejściami budowanej operacji.
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract Operation build ()

Zbuduj Operation .

Następująca akcja zostanie również wykonana w zależności od bieżącego środowiska wykonawczego.

 • W trybie przyspieszonym wynik operacji zostanie obliczony natychmiast.
 • W trybie wykresu operacja zostanie dodana jako węzeł do wykresu w celu wykonania później, podczas wykonywania Session .

Operacji OperationBuilder nie można używać po powrocie funkcji build ().

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor <?>)

Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor [] <?>)

Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość String [])

Ustaw wartości łańcuchowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])

Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType [] )

Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)

Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość float [])

Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)

Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość long [])

Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)

Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Shape [] )

Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)

Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setattr (String name, DataType wartość)

Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])

Ustaw wartości bajtowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )

Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public abstract OperationBuilder setDevice (urządzenie String)

Ustaw urządzenie wymagane do obliczania budowanej operacji.

Parametry
urządzenie żądane urządzenie jako ciąg
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.