Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

DataType

publiczne końcowe wyliczenie DataType

Reprezentuje typ elementów w Tensor jako wyliczenie.

Metody odziedziczone

Wyliczenie wartości

publiczne statyczne końcowe DataType BOOL

Wartość logiczna.

publiczny statyczny końcowy Typ danych DOUBLE

64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji.

public static final DataType FLOAT

32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji.

publiczny statyczny końcowy DataType INT32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy DataType INT64

64-bitowa liczba całkowita ze znakiem.

publiczny statyczny końcowy typ danych STRING

Sekwencja bajtów.

TensorFlow używa typu STRING dla dowolnej sekwencji bajtów.

publiczny statyczny końcowy DataType UINT8

8-bitowa liczba całkowita bez znaku.