Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

Shape

public class ostateczny kształt

Ewentualnie częściowo znany kształt tensora wytworzony podczas operacji.

Metody publiczne

logiczne
wynosi (Object obj)
int
statyczne Shape
Marka (długi firstDimensionSize, długo ... otherDimensionSizes)
Utwórz kształt reprezentujący wartość N-wymiarową.
int
numDimensions ()
Liczba wymiarów reprezentowanych przez ten kształt.
statyczne Shape
skalarny ()
Utwórz Shape reprezentujący wartość skalarną.
długie
Wielkość (int i)
Wielkość i-tego wymiaru.
Strunowy
toString ()
Zwięzły opis kształtu przeznaczonego do debugowania.
statyczne Shape
nieznany ()
Utwórz Kształt reprezentujący nieznaną liczbę wymiarów.

Metody odziedziczone

Metody publiczne

public boolean equals (Object obj)

public int hashCode ()

public static Kształt make (długo firstDimensionSize, długo ... otherDimensionSizes)

Utwórz kształt reprezentujący wartość N-wymiarową.

Tworzy Shape reprezentujący wartość N-wymiarową (N co najmniej 1), z podanym rozmiarem dla każdego wymiaru. -1 oznacza, że ​​rozmiar odpowiedniego wymiaru jest nieznany. Na przykład:

// A 2-element vector.
 Shape vector = Shape.create(2);

 // A 2x3 matrix.
 Shape matrix = Shape.create(2, 3);

 // A matrix with 4 columns but an unknown number of rows.
 // This is typically used to indicate the shape of tensors that represent
 // a variable-sized batch of values. The Shape below might represent a
 // variable-sized batch of 4-element vectors.
 Shape batch = Shape.create(-1, 4);
 

public int numDimensions ()

Liczba wymiarów reprezentowanych przez ten kształt.

Zwroty
  • -1 jeśli liczba wymiarów jest nieznana, 0 jeśli kształt reprezentuje skalar, 1 dla wektora, 2 dla macierzy itd.

public static Kształt skalar ()

Utwórz Shape reprezentujący wartość skalarną.

publicznego długo wielkość (int i)

Wielkość i-tego wymiaru.

Zwroty
  • Rozmiar żądanego wymiaru lub -1, jeśli jest nieznany.

public String toString ()

Zwięzły opis kształtu przeznaczonego do debugowania.

public static Kształt nieznany ()

Utwórz Kształt reprezentujący nieznaną liczbę wymiarów.