Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zamiennik będzie stabilny.

GraphOperationBuilder

publiczna klasa końcowa GraphOperationBuilder

Metody publiczne

GraphOperationBuilder
addControlInput (kontrola operacji )
Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterowania.
GraphOperationBuilder
addInput ( wyjście <?> wejście)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
addInputList (dane wyjściowe [] <?>)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.
GraphOperation
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość tensora <?>)
Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor [] <?>)
Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu [])
Ustaw wartości łańcuchowe atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])
Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType [] )
Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)
Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość float [])
Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)
Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość long [])
Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)
Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu [] )
Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)
Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setattr (String name, DataType wartość)
Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])
Ustaw wartości bajtowe atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )
Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.
GraphOperationBuilder
setDevice (urządzenie łańcuchowe)
Ustaw urządzenie wymagane do obliczania budowanej operacji.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public GraphOperationBuilder addControlInput (kontrola operacji )

Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterującej.

Wejście sterujące to operacja, która musi zostać wykonana przed uruchomieniem aktualnie budowanej operacji.

Na przykład operacja Assert może zostać dodana jako wejście sterujące dla tej operacji. Assert zachowuje się teraz jako warunek wstępny, który zawsze zweryfikuje się przed uruchomieniem operacji.

Parametry
kontrola operacja, którą należy wykonać przed uruchomieniem tej operacji.
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder addInput (dane wyjściowe <?>)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
Wejście Output powinno być wejściem budowanej operacji.
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder addInputList ( dane wejściowe wyjściowe [] <?>)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako następne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
wejścia lista Output mają być wejściami budowanej operacji.
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperation build ()

Dodaj GraphOperation do Graph .

Operacji OperationBuilder nie można używać po powrocie funkcji build ().

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor <?>)

Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor [] <?>)

Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu [])

Ustaw wartości łańcuchowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])

Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType [] )

Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)

Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa [])

Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)

Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość long [])

Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)

Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Shape [] )

Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)

Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

publicznego GraphOperationBuilder setattr (String name, DataType wartość)

Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])

Ustaw wartości bajtowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )

Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
Nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setDevice (urządzenie String)

Ustaw urządzenie wymagane do obliczania budowanej operacji.

Parametry
urządzenie żądane urządzenie jako ciąg
Zwroty
 • wystąpienie OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.