GraphOperationBuilder

publiczna klasa końcowa GraphOperationBuilder

Metody publiczne

Konstruktor operacji graficznych
addControlInput (Kontrola operacji )
Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterującej.
Konstruktor operacji graficznych
addInput ( Wyjście <?> wejście)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
addInputList ( wyjście[] <?> wejścia)
Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.
GrafOperacja
zbudować ()
Dodaj budowaną GraphOperation do Graph .
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensora <?>)
Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor[] <?>)
Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu [])
Ustaw wartości ciągu atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])
Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType[] )
Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)
Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość float[])
Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)
Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość długa [])
Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)
Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu [] )
Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)
Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość typu danych )
Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])
Ustaw wartości bajtów atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )
Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.
Konstruktor operacji graficznych
setDevice (urządzenie typu String)
Ustaw urządzenie wymagane do obliczenia budowanej operacji.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

public GraphOperationBuilder addControlInput (Kontrola operacji )

Upewnij się, że operacja nie zostanie wykonana przed wykonaniem operacji sterującej.

Wejście sterujące to operacja, która musi zostać wykonana przed uruchomieniem aktualnie budowanej operacji.

Na przykład operacja Assert może zostać dodana jako wejście sterujące dla tej operacji. Assert zachowuje się teraz jak warunek wstępny, który zawsze sprawdza się przed uruchomieniem operacji.

Parametry
kontrola operację, którą należy wykonać przed uruchomieniem tej operacji.
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder addInput ( wyjście <?> wejście)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
wejście Output powinny być danymi wejściowymi budowanej operacji.
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder addInputList ( dane wyjściowe [] <?> wejścia)

Dodaj dane wyjściowe innej operacji jako kolejne dane wejściowe budowanej operacji.

Parametry
wejścia lista Output , które powinny być danymi wejściowymi budowanej operacji.
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

publiczna kompilacja GraphOperation ()

Dodaj budowaną GraphOperation do Graph .

Po zwróceniu funkcji build() metoda OperationBuilder nie jest użyteczna.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensora <?>)

Ustaw wartość tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość Tensor[] <?>)

Ustaw wartości tensora atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu [])

Ustaw wartości ciągu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna [])

Ustaw wartości logiczne atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość DataType[] )

Ustaw wartości typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość ciągu)

Ustaw wartość ciągu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość float[])

Ustaw wartości zmiennoprzecinkowe atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, długa wartość)

Ustaw długą wartość atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość długa [])

Ustaw długie wartości atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość logiczna)

Ustaw wartość logiczną atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu [] )

Ustaw wartości kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość zmiennoprzecinkowa)

Ustaw wartość zmiennoprzecinkową atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość typu danych )

Ustaw wartość typu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość bajtu [])

Ustaw wartości bajtów atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartości atrybutów
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setAttr (nazwa ciągu, wartość kształtu )

Ustaw wartość kształtu atrybutu budowanej operacji.

Parametry
nazwa nazwa atrybutu
wartość wartość atrybutu
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.

public GraphOperationBuilder setDevice (urządzenie typu String)

Ustaw urządzenie wymagane do obliczenia budowanej operacji.

Parametry
urządzenie żądane urządzenie jako ciąg znaków
Zwroty
 • instancja OperationBuilder do tworzenia łańcuchów.