Tensors

publiczna klasa końcowa Tensory

Bezpieczne dla typu metody fabryczne do tworzenia obiektów Tensor .

Metody publiczne

statyczny Tensor <Float>
utwórz (zmiennoprzecinkowe dane)
Tworzy tensor rangi 3 elementów float .
statyczny Tensor <Double>
utwórz (podwójne [] dane)
Tworzy tensor rangi 1 elementów double .
statyczny Tensor <Boolean>
utwórz (boolean[][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 5 elementów boolean .
statyczny Tensor <String>
utwórz (bajt[][] dane)
Tworzy tensor rangi 1 elementów byte .
statyczny Tensor <Długi>
utwórz (długie [] dane)
Tworzy tensor rangi 1 long elementów.
statyczny Tensor <Double>
utwórz (podwójne dane)
Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element double .
statyczny tensor <liczba całkowita>
utwórz (int[][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 5 elementów int .
statyczny tensor <liczba całkowita>
utwórz (int[][][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 6 elementów int .
statyczny Tensor <Boolean>
utwórz (dane logiczne[][])
Tworzy tensor rangi 2 elementów boolean .
statyczny Tensor <Float>
utwórz (zmiennoprzecinkowe dane)
Tworzy tensor rangi 4 elementów float .
statyczny Tensor <Double>
utwórz (podwójne[][] dane)
Tworzy tensor rangi 2 elementów double .
statyczny Tensor <String>
utwórz (bajt[][][] dane)
Tworzy tensor rangi 2 elementów byte .
statyczny Tensor <String>
utwórz (bajt[][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 4 elementów byte .
statyczny Tensor <Float>
utwórz (zmiennoprzecinkowe dane)
Tworzy tensor rangi 5 elementów float .
statyczny tensor <liczba całkowita>
utwórz (dane int)
Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element int .
statyczny Tensor <Długi>
utwórz (długie[][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 4 long elementów.
statyczny Tensor <Boolean>
utwórz (dane logiczne)
Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element boolean .
statyczny Tensor <Double>
utwórz (podwójne[][][] dane)
Tworzy tensor rangi 3 elementów double .
statyczny Tensor <Float>
utwórz (zmiennoprzecinkowe dane)
Tworzy tensor rangi 6 elementów float .
statyczny Tensor <String>
utwórz (bajt [] dane)
Tworzy tensor skalarny zawierający element byte .
statyczny tensor <liczba całkowita>
utwórz (int[][] dane)
Tworzy tensor rangi 2 elementów int .
statyczny tensor <liczba całkowita>
utwórz (int[][][] dane)
Tworzy tensor rangi 3 elementów int .
statyczny Tensor <Boolean>
utwórz (dane logiczne[][][])
Tworzy tensor rangi 3 elementów boolean .
statyczny Tensor <Double>
utwórz (podwójne[][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 5 składający się z elementów double .
statyczny Tensor <Float>
utwórz (przepływ danych)
Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element float .
statyczny Tensor <Długi>
utwórz (długie[][][] dane)
Tworzy tensor rangi 3 long elementów.
statyczny Tensor <Boolean>
utwórz (dane logiczne[][][][])
Tworzy tensor rangi 4 elementów boolean .
statyczny Tensor <Float>
utwórz (float[][] dane)
Tworzy tensor rangi 2 elementów float .
statyczny Tensor <String>
utwórz (bajt[][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 3 elementów byte .
statyczny Tensor <Długi>
utwórz (długie[][][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 6 long elementów.
statyczny Tensor <Długi>
utwórz (długie[][] dane)
Tworzy tensor rangi 2 long elementów.
statyczny Tensor <Boolean>
utwórz (dane logiczne [])
Tworzy tensor rangi 1 elementów boolean .
statyczny Tensor <Float>
utwórz (dane typu float[])
Tworzy tensor rangi 1 elementów float .
statyczny Tensor <Długi>
utwórz (długie[][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 5 long elementów.
statyczny Tensor <String>
utwórz (dane ciągu)
Tworzy skalarny tensor ciągu przy użyciu domyślnego kodowania UTF-8.
statyczny Tensor <Double>
utwórz (podwójne[][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 4 elementów double .
statyczny Tensor <Boolean>
utwórz (boolean[][][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 6 elementów boolean .
statyczny tensor <liczba całkowita>
utwórz (int[][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 4 elementów int .
statyczny Tensor <Długi>
utwórz (długie dane)
Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy long element.
statyczny Tensor <String>
utwórz (dane ciągu, zestaw znaków)
Tworzy skalarny tensor ciągu przy użyciu określonego kodowania.
statyczny Tensor <Double>
utwórz (podwójne[][][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 6 składający się z elementów double .
statyczny tensor <liczba całkowita>
utwórz (int[] dane)
Tworzy tensor rangi 1 elementów int .
statyczny Tensor <String>
utwórz (bajt[][][][][][] dane)
Tworzy tensor rangi 5 elementów byte .

Metody dziedziczone

Metody publiczne

public static Tensor <Float> utwórz (float[][][] dane)

Tworzy tensor rangi 3 elementów float .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Double> utwórz (dane double[])

Tworzy tensor rangi 1 elementów double .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Boolean> utwórz (boolean[][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 5 elementów boolean .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <String> utwórz (bajt[][] dane)

Tworzy tensor rangi 1 elementów byte .

Parametry
dane Tablica zawierająca dane do umieszczenia w nowym tensorze. Elementy string to sekwencje bajtów z ostatniego wymiaru tablicy.

public static Tensor <Long> utwórz (długie [] dane)

Tworzy tensor rangi 1 long elementów.

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Double> utwórz (podwójne dane)

Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element double .

Parametry
dane Wartość, która ma zostać wstawiona do nowego tensora skalarnego.

publiczny statyczny Tensor <Integer> utwórz (int[][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 5 elementów int .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Integer> utwórz (int[][][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 6 elementów int .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Boolean> utwórz (boolean[][] dane)

Tworzy tensor rangi 2 elementów boolean .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

public static Tensor <Float> utwórz (float[][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 4 elementów float .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

public static Tensor <Double> utwórz (podwójne [][] dane)

Tworzy tensor rangi 2 elementów double .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <String> utwórz (bajt[][][] dane)

Tworzy tensor rangi 2 elementów byte .

Parametry
dane Tablica zawierająca dane do umieszczenia w nowym tensorze. Elementy string to sekwencje bajtów z ostatniego wymiaru tablicy.

publiczny statyczny Tensor <String> utwórz (bajt[][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 4 elementów byte .

Parametry
dane Tablica zawierająca dane do umieszczenia w nowym tensorze. Elementy string to sekwencje bajtów z ostatniego wymiaru tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Float> utwórz (float[][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 5 elementów float .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Integer> utwórz (dane int)

Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element int .

Parametry
dane Wartość, która ma zostać wstawiona do nowego tensora skalarnego.

publiczny statyczny Tensor <Long> utwórz (długie [][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 4 long elementów.

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Boolean> utwórz (dane logiczne)

Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element boolean .

Parametry
dane Wartość, która ma zostać wstawiona do nowego tensora skalarnego.

publiczny statyczny Tensor <Double> utwórz (podwójne [][][] dane)

Tworzy tensor rangi 3 elementów double .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Float> utwórz (float[][][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 6 elementów float .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

public static Tensor <String> utwórz (bajt [] dane)

Tworzy tensor skalarny zawierający element byte .

Parametry
dane Tablica zawierająca dane do umieszczenia w nowym tensorze. Elementy string to sekwencje bajtów z ostatniego wymiaru tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Integer> utwórz (int[][] dane)

Tworzy tensor rangi 2 elementów int .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Integer> utwórz (int[][][] dane)

Tworzy tensor rangi 3 elementów int .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Boolean> utwórz (dane logiczne[][][])

Tworzy tensor rangi 3 elementów boolean .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Double> utwórz (podwójne[][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 5 składający się z elementów double .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

public static Tensor <Float> utwórz (dane typu float)

Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy element float .

Parametry
dane Wartość, która ma zostać wstawiona do nowego tensora skalarnego.

publiczny statyczny Tensor <Long> utwórz (długie [][][] dane)

Tworzy tensor rangi 3 long elementów.

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Boolean> utwórz (dane logiczne[][][][])

Tworzy tensor rangi 4 elementów boolean .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Float> utwórz (float[][] dane)

Tworzy tensor rangi 2 elementów float .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <String> utwórz (bajt[][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 3 elementów byte .

Parametry
dane Tablica zawierająca dane do umieszczenia w nowym tensorze. Elementy string to sekwencje bajtów z ostatniego wymiaru tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Long> utwórz (długie dane)

Tworzy tensor rangi 6 long elementów.

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Long> utwórz (długie [][] dane)

Tworzy tensor rangi 2 long elementów.

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Boolean> utwórz (dane logiczne [])

Tworzy tensor rangi 1 elementów boolean .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Float> utwórz (dane float[])

Tworzy tensor rangi 1 elementów float .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Long> utwórz (długie dane)

Tworzy tensor rangi 5 long elementów.

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <String> utwórz (dane ciągu)

Tworzy skalarny tensor ciągu przy użyciu domyślnego kodowania UTF-8.

Parametry
dane Ciąg znaków, który ma zostać umieszczony w nowym tensorze skalarnym.

publiczny statyczny Tensor <Double> utwórz (podwójne[][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 4 elementów double .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Boolean> utwórz (boolean[][][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 6 elementów boolean .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Integer> utwórz (int[][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 4 elementów int .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <Long> utwórz (długie dane)

Tworzy tensor skalarny zawierający pojedynczy long element.

Parametry
dane Wartość, która ma zostać wstawiona do nowego tensora skalarnego.

public static Tensor <String> utwórz (dane ciągu, zestaw znaków)

Tworzy skalarny tensor ciągu przy użyciu określonego kodowania.

Parametry
dane Ciąg znaków, który ma zostać umieszczony w nowym tensorze skalarnym.
zestaw znaków Kodowanie z ciągu na bajty.

publiczny statyczny Tensor <Double> utwórz (podwójne[][][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 6 składający się z elementów double .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

public static Tensor <Integer> utwórz (int[] dane)

Tworzy tensor rangi 1 elementów int .

Parametry
dane Tablica zawierająca wartości do umieszczenia w nowym tensorze. Wymiary nowego tensora będą odpowiadać wymiarom tablicy.

publiczny statyczny Tensor <String> utwórz (bajt[][][][][][] dane)

Tworzy tensor rangi 5 elementów byte .

Parametry
dane Tablica zawierająca dane do umieszczenia w nowym tensorze. Elementy string to sekwencje bajtów z ostatniego wymiaru tablicy.