TensorFlowException

publiczna klasa końcowa TensorFlowException

Zgłoszono niesprawdzony wyjątek podczas wykonywania wykresów TensorFlow.

Metody dziedziczone