ExecutionEnvironment

interfejs publiczny ExecutionEnvironment
Znane podklasy pośrednie

Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania Operation TensorFlow s.

Metody publiczne

abstrakcyjny program OperationBuilder
opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)
Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .

Metody publiczne

public streszczenie OperationBuilder opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)

Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .

Parametry
typ operacji (tj. identyfikuje obliczenia, które należy wykonać)
nazwa aby odnosić się do utworzonej operacji w tym zakresie środowiska.
Zwroty