EagerSession.DevicePlacementPolicy

public static final numaralandırma EagerSession.DevicePlacementPolicy

Belirli bir cihazda bir işlemi çalıştırmayı denediğimizde ancak bazı giriş tensörleri o cihazda olmadığında nasıl davranacağımızı kontrol eder.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy AÇIK

İşlemlerin yanlış cihazda giriş tensörleriyle çalıştırılması başarısız olur.

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

Kopyalama tamamlanana kadar işlem engelleneceği için performans maliyeti olan tensörü sessizce kopyalayın. Bu, varsayılan yerleştirme politikasıdır.

genel statik final EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

İnt32 tensörlerini sessizce kopyalayan ancak diğer dtype'leri kopyalamayan yerleştirme politikası.

genel statik final EagerSession.DevicePlacementPolicy WARN

Tensörü doğru cihaza kopyalayın ancak bir uyarı kaydedin.