Graph.WhileSubgraphBuilder

genel statik arayüz Graph.WhileSubgraphBuilder

Bir while döngüsü için koşullu veya gövde alt grafiği oluşturmak amacıyla buildSubgraph yöntemini geçersiz kılan soyut bir sınıfı başlatmak için kullanılır. Java 8'den sonra bu, alternatif olarak aynı amaç için bir lambda oluşturmak için kullanılabilir.

Graph.whileLoop(Output[], org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, String) çağrılırken kullanılacak

Örnek kullanım (Java 8'den önce):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = new WhileSubgraphBuilder() { @Override public void buildSubgraph(Graph bodyGraph, Output<?>[] bodyInputs, Output<?>[] bodyOutputs) { // build body subgraph } };

Örnek kullanım (Java 8'den sonra):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = (bodyGraph, bodyInputs, bodyOutputs) -> { // build body subgraph };

Genel Yöntemler

soyut geçersiz
buildSubgraph ( Grafik g, Çıkış[] <?> girişleri, Çıkış[] <?> çıkışları)
Bir while döngüsü için koşullu veya gövde alt grafiği oluşturmak amacıyla kullanıcı tarafından kodla geçersiz kılınacak

Genel Yöntemler

public abstract void buildSubgraph ( Grafik g, Çıkış[] <?> girişleri, Çıkış[] <?> çıkışları)

Bir while döngüsü için koşullu veya gövde alt grafiği oluşturmak amacıyla kullanıcı tarafından kodla geçersiz kılınacak

Parametreler
G alt grafik
girişler alt grafik girişleri
çıktılar alt grafik çıktıları