Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

Session.Run

genel statik son sınıf Session.Run

Bir oturum yürütülürken elde edilen çıktı tensörleri ve meta veriler.

Bkz. Session.Runner.runAndFetchMetadata()

Alanlar

genel bayt[] meta veri (Deneysel): Çalıştırmayla ilgili meta veriler.
genel Liste< Tensör <?>> çıktılar İstenen getirmelerden tensörler.

Kamu İnşaatçılar

Kalıtsal Yöntemler

Alanlar

genel bayt[] meta verisi

(Deneysel): Çalıştırmayla ilgili meta veriler.

Serileştirilmiş RunMetadata protokol arabelleği . org.tensorflow paketi, kaynak kısıtlı sistemlere ( nanoproto gibi bir şeyin daha uygun olabileceği yerlerde) dostça kalması için herhangi bir protokol arabellek bağımlılığından arındırılmıştır. Bunun bir bedeli bu opak blob. Bu seçim gözden geçirilmektedir ve bu alan herhangi bir zamanda daha güvenli eşdeğerleriyle değiştirilebilir.

public List< Tensor <?>> çıktıları

İstenen getirmelerden tensörler.

Kamu İnşaatçılar

genel Çalıştır ()