Session.Run

genel statik son sınıf Session.Run

Bir oturum yürütülürken elde edilen çıktı tensörleri ve meta veriler.

Bkz. Session.Runner.runAndFetchMetadata()

Alanlar

genel bayt[] meta veri (Deneysel): Çalıştırmayla ilgili meta veriler.
genel Liste< Tensör <?>> çıktılar İstenen getirmelerden tensörler.

Kamu İnşaatçıları

Koşmak ()

Kalıtsal Yöntemler

Alanlar

genel bayt[] meta verileri

(Deneysel): Çalıştırmayla ilgili meta veriler.

Serileştirilmiş bir RunMetadata protokol arabelleği . Org.tensorflow paketi, kaynakları kısıtlı sistemlere ( nanoproto gibi bir şeyin daha uygun olabileceği durumlarda) dost kalmak için herhangi bir protokol arabellek bağımlılığından muaftır. Bunun bir bedeli de bu opak damladır. Bu seçim inceleme aşamasındadır ve bu alan herhangi bir zamanda daha tür uyumlu eşdeğerlerle değiştirilebilir.

genel Liste< Tensör <?>> çıkışları

İstenen getirmelerden tensörler.

Kamu İnşaatçıları

halka açık Çalıştır ()