Operand

genel arayüz Operand
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

Tensorflow işleminin işlenenleri tarafından uygulanan arayüz.

Örnek Kullanım:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

Genel Yöntemler

soyut çıktı <t>
asoutput ()
Bir tensörün sembolik sapını döndürür.

Genel Yöntemler

genel soyut çıktı <t> asoutput ()

Bir tensörün sembolik sapını döndürür.

Tensorflow işlemlerine girişler, başka bir tensorflow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir sap elde etmek için kullanılır.